Ekonomiförvaltning
Våra kunder får hos oss all den service företaget behöver gällande de ekonomiska och administrativa funktionerna. Vi betjänar över 200 kundföretag – inom många olika branscher. Vi betjänar även samfund och bostadsaktiebolag.

 

Expertis
Vår kunniga personal på totalt 9 personer alla med mångårig erfarenhet handhar ekonomi-  och löneförvaltiningen för våra kundföretag i centrum och Malm.

 

Internationellt
Vi är en medlem i ett internationellt nätverk inom ekonomiadministration, Integra International. Genom detta internationella nätverk kan vi erbjuda vår kunder tjänster i över 60 länder.

 

Kontakter
Vi är med i nätverk också hemma i Finland, vi är aktiv medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf. Vi är medlemmar även i övriga intresseorganisationer, tex Företagarna i Finland, Skattebetalarna samt Helsingforsregionens handelskammare.

 

 

logo


logo