Bildande och avveckling av företag, ändring av bolagsform

Då det är aktuellt att starta ett företag hjälper vi våra kunder att välja rätt bolagsform. Vi tar hand om bildandet samt även,vid behov, avvecklingen. Då företagarens situation, verksamheten eller lagarna ändras så att det krävs en ändring av bolagsformen är vi med och konsulterar.
Då vi hjälper nya företagare att bilda företag samarbetar vi med Starta eget i Helsingfors rf.

 

Fusioner och delningar

Då en bolagsaffär är planerad och aktuell tar vi hand om bolagsfusionen eller –delningen enligt kundens önskemål. Det kan vara skäl att även ibland kontrollera bolagen och bolagsformerna tex ur skattesynpunkt.

logo


logo