Controller-tjänster och konsultering

Vi fungerar som kundens controller – enligt kundens önskemål. Då se vi till att ekonomiavdelningen i företaget fungerar samt vi stöder ledningen.

Vi konsulterar våra kunder i ekonomisk-administrativa frågor allt enligt behov och önsekmål.

 

 

logo


logo